Få pris på dine
forsikringer nå!

Beregner pris...

Husforsikring

Husforsikring fra Forsikring for medlemmer har gode vilkår, lav egenandel og konkurransedyktig pris.

Hos oss kan du velge mellom standard husforsikring og superforsikring.

Dette dekker vår husforsikring

  • Brann, vann og naturskade
  • Hærverk
  • Rettshjelp og privatansvar
  • Riving og rydding i forbindelse med skade
  • Tap av husleie
  • Handikaptilpasning av boligen ved superdekning
  • Vanninntrengning i bygning gjennom vegger og tak ved superdekning

Forenklet fremstilling

Dette er et utdrag av våre vilkår. For fullstendig oversikt over dekningsomfang og begrensninger, se våre vilkår.